10 bước làm nhà theo phong thủy

10 bước làm nhà theo phong thủy

Làm nhà theo Phong Thủy. Giúp bạn đọc còn loay hoay khi muốn làm nhà theo Phong thủy, chúng tôi giới thiệu 10 bước cơ bản giúp các bạn hiểu phần nào về cách làm của Nhà Phong Thủy.

1. Xác định Mệnh quái

Xem tuổi chủ nhà ta sẽ tính được Mệnh Quái của chủ nhà.

Ví dụ: Chủ nhà là Nam sinh năm 1978, Mệnh quái là: Tốn, Mệnh niên là: Hỏa

2. Chọn tuổi đẹp làm nhà

Tuổi đẹp làm nhà khi thỏa mãn đồng thời 3 yếu tố không phạm phải: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam tai.

Cách tính Tuổi đẹp Xây nhà năm 2012 tác giả đã trình bày trên trang website này rồi.

3. Phối Mệnh quái ( Chủ Nhà) với 8 hướng trong Bát trạch để chọn hướng tốt

Mệnh quái gồm có: Tốn, Đoài, Chấn, Cấn, Khảm, Ly, Càn, Khôn.

Tám hướng trong Bát trạch gồm có: Bắc ( Khảm), Nam (Ly), Đông (Chấn), Tây (Đoài), Đông Nam (Tốn), Tây Nam (Khôn), Đông Bắc (Cấn), Tây Bắc (Càn).

Ví dụ: Chủ nhà Nam sinh năm 1978, Mệnh Quái là Tốn.

+ Nếu Hướng nhà là Bắc ( Khảm), ta sẽ có: Tốn với Khảm: thuộc sao Tham Lang – Sinh Khí. Tốt chủ Phú Quý, Giàu sang, An khang thịnh vượng;

+ Nếu nhà hướng Nam (Ly), ta sẽ có: Tốn với Ly: Sao Cự Môn – Thiên Y. Tốt chủ phúc lộc, Giàu sang, con cháu thông minh hiếu thảo.

+ Nếu nhà hướng Đông Nam (Tốn), ta sẽ có: Tốn với Tốn: Sao Phụ Bật – Phục Vị. Tốt chủ yên ổn, an khang thịnh vượng.

+ Nếu nhà hướng Đông (Chấn), ta sẽ có: Tốn với Chấn: Sao Vũ Khúc – Phúc Đức. Tốt chủ phúc lộc,gia đạo an khang thịnh vượng.

+ Nếu nhà hướng Tây (Đoài), ta sẽ có: Tốn với Đoài: Sao Văn Khúc – Lục Sát. Xấu chủ kiện tụng, thị phi, gia đạo bất hòa.

+ Nếu nhà hướng Tây Nam (Khôn), ta sẽ có: Tốn với Khôn: Sao Liêm Trinh – Ngũ Quỷ. Rất xấu, chủ bệnh tật, suy bại, con cái phá tán sản nghiệp.

+ Nếu nhà hướng Tây Bắc (Càn), ta sẽ có: Tốn với Càn: Sao Lộc Tồn – Họa Hại. Xấu chủ bệnh tật, bất hòa, gia đạo bất hòa.

+ Nếu nhà hướng Đông Bắc (Cấn), ta sẽ có: Tốn với Cấn: Sao Phá Quân – Tuyệt Mệnh. Xấu chủ bệnh tật, thị phi, kiện tụng, gia đạo suy bại.

4. Chọn “vị cửa” để được các sao tốt

5. Lập thủy pháp trường sinh

6. Tránh: Huỳnh Tuyền, Bát San, Hình Xung, Phá, Hại

Huỳnh Tuyền: là sự Hung khi bạn lập sai hướng nhà, cửa chính.

“Đinh – Canh Khôn thị Huỳnh Tuyền

Ất – Bính tu phòng Tốn thủy tiên

Giáp – Quý hướng lai hưu kiến Cấn

Tân – Nhâm thủy lộ phạ dương Càn.”

Ý nghĩa: Nhà hướng Đinh hay hướng Canh mà đường chính ra vào, cổng nhà đặt vào “Khôn sơn” là phạm vào Huỳnh Tuyền và ngược lại.

Tương tự: Nhà hướng Ất hay hướng Bính mà đường chính ra vào, cổng nhà đặt vào “Bính sơn” là phạm vào Huỳnh Tuyền và ngược lại.

v.v…..

7. Lập quẻ: Phối giữa long nhập thủ và hướng

8. Chọn Tháng, Ngày, Giờ Đẹp để khởi công

9. Chọn Táo “vị”, Táo “hướng”, Bàn thờ, Cổng ….

Táo quân trong nhà rất quan trọng. Theo quan niệm trong Phong Thủy là “ Nhất Vị, Nhị Hướng”. Cách chọn “vị” của bếp vào: Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y, Phục Vị. Cách chọn hướng của Táo theo nguyên tắc “ Tọa Hung, Hướng Cát” nghĩa là đặt Táo Quân ở hướng xấu nhìn về hướng đẹp, lưu ý rằng hướng của Táo quân là hướng ngược với người đứng nấu.

Bàn thờ nên được nhìn về hướng đẹp: Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y, Phục Vị.

Chọn Cổng cũng cần phù hợp với Mệnh Quái của chủ nhà.

10. Phi cung trạch vận

Nếu nhà có hướng mà năm đó sao Ngũ Hoàng ( hay còn gọi tên khác là sao Liêm Trinh hoặc “Chính Quan Sát”) chiếu vào thì tuyệt đối không làm nhà, sửa nhà. Tác giả xin nhấn mạnh là “Tuyệt Đối Không được làm Nhà, sửa Nhà”.

Năm 2011 : Sao Ngũ Hoàng nằm ở hướng Đông, nên trong năm đó nhà hướng Đông không được làm mới hoặc sửa.

Năm 2012: Sao Ngũ Hoàng nằm ở hướng Đông Nam, nên trong năm đó nhà hướng Đông Nam không được làm mới hoặc sửa.

Sao Ngũ Hoàng thuộc dạng Đại Sát. Khi sao này chiếu vào thì chủ tai họa bệnh tật, tai họa về chân, vì tiền tài mà gặp họa. Kiêng động thổ, tu tạo nhà cửa.